Gruppled Pointer jakubsims3: What the Hell is this? // Čo do pekla je toto?

piatok 16. septembra 2011

What the Hell is this? // Čo do pekla je toto?

I Will tell you. :)
You see. I have a new category in menu. This category si my little, own store. Here, I Will Sometimes adding some photos, persons, videos, music, ... etc. Who/What Inspired myself in my life, or in my creations. I thing, It will be interesting. Like for me, like for You. ;)
Poviem Vám. :)
Vidíte, že mám v menu novú kategóriu. Táto kategória je niečo ako môj malý sklad. Občas sem pridám pár fotiek, osôb, videí, muziky, ... atď. Kto/Čo ma inśpirovali v mojom živote, alebo pri tvorbe mojich kreácií. Myslím si, že to bude zaujímavé. Jak pre mňa, tak pre Vás. ;)

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...